Suomen Epätieteellinen Seura

Suomen Epätieteellinen Seura
Seuran tarkoitusperä

Seuran tarkoituksena ei ole loukata ketään tai asettaa minkään seuran ulkopuolisen instanssin toimintaa kyseenalaiseksi. Seuran päämääränä on aktivoida jäsenistöään aikaansaadakseen toimintaa, joka ei johda mihinkään.

Seuran tehtävänä on tehdä tasalaatuista nollatulosta, eräänä toimintamuotona on tarpeettomien projektien käynnistäminen ja läpivieminen.

Mottonamme on: tietämättömyys on epätieteellisyyden elinehto. Seura antaa täten selkeän vertailukohdan mm. kaikelle tieteelliselle toiminnalle, joka voi täten toimintamme ja tulostemme avulla suhteuttaa entistä selkeämmin oman etevämmyytensä.

Seuran jäseniksi kutsuttavilta edellytetään täydellistä tietämättömyyttä ainakin joltakin alalta. Seuraan hyväksyttävällä tulee kuitenkin olla vähintään ylioppilastutkinto suoritettuna, koska seuran sääntömääräinen yhdistyskokous pidetään vappuisin Kaivopuistossa asianmukaisesti vaatetettuna.


Seuraan ei kuitenkaan valita nuoria ylioppilaita, vaan heidän tulee lukeutua varttuneistoon. Varttuneisto kykenee paremmin tiedostamaan täydellisen tietämättömyytensä ainakin jossakin asiassa. Alaikäraja onkin noin 30 vuotta lukuunottamatta mahdollisia poikkeuksia. Jos jäseneksi ehdolla oleva henkilö tietää kaikesta jotain, mutta ei mistään kaikkea, on seura myös velvollinen harkitsemaan ehdokkaan jäseneksi ottamista.

Seuran julkilausumat

Seura antaa julkilausumia, jotka pohjautuvat erikseen laadittuun paperiin. Seuralta voi kysyä erilaisia asioita, joihin seura vastaa voimassaolevaa julkilausumien antamisohjetta noudattaen. Seuran jäseniä voi myös pyytää esitelmöimään epätieteellisistä aiheista. Esitelmät pohjautuvat valmiiksi laadittuihin kalvoihin.

Seura antaa lausuntoja vain omasta toiminnastaan ja epätieteellisiksi katsomistaan seikoista. Seura ei näin ollen ryhdy esittämään arvioitaan tai käsityksiään minkään seuran ulkopuolisen henkilön tai instanssin olemuksesta tai toiminnasta.

Tiedottaminen

Suomen Epätieteellinen Seura pyrkii alusta lähtien luomaan pysyvät suhteet tiedotusvälineisiin synnyttääkseen julkista epätieteellistä keskustelua. Lisäksi julkaistaan vuosikirjaa, josta tehdään riittävän paksu.

Seuran rahavarasto

Seuran rahavarastoa kartutetaan jäsenistöltä kerättävillä jäsenmaksutuloilla. Rahavaroja ammennetaan vuosittain hyödyttömän toiminnan ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Seuran ulkovarasto

Koska seuralla ei ole sisätiloja, hankitaan seuran mahdollisen omaisuuden säilyttämiseksi ulkovarastotilaa. Etsinnät sopivan ulkovaraston löytämiseksi käynnistettiin 2.5.1994. Sopivaa varastoa ei ole vielä löytynyt. Ulkovaraston seinään laitetaan näkyvä kyltti: "Suomen Epätieteellisen Seuran virallinen ulkovarasto". Tarkoitus on hankkia lähitulevaisuudessa jokin suuri esine ulkovarastossa säilytettäväksi.